Västsvenska kommunikationskarnevalen, 6-7 maj

kommunikationskarneval4 kommunikationskarneval3 kommunikationkarneval1 komminikationkarneval2

Vi besökte komunikationskarnevalen för att få inspiration och tips om tillgänglighet på nätet. Karnevalen är ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom funktionshinderområdet. Fokus ligger på kommunikation och årets konferens hade som huvudtema ”Läsa och skriva – nya möjligheter för alla”.

Arrangörer för konferensen var: Dalheimers hus, DART, Eldorado,  Frölunda Data AB, ISAAC – Sverige, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Besök på Trollreda, 27 mars

På Trollreda dagverksamhet jobbar ca 8 personer med funktionsnedsättning med att utveckla och sprida hjälpmedel som gör livet lite enklare och självständigare för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten säljer många enkla kognitiva hjälpmedel som olika former av bildstöd som bildrecept, handlabilder, duschschema, dataprogram och filmer. För mer information gå in på trollreda.nu.

Från hösten 2012 finns det möjlighet att få bilder förskrivet som hjälpmedel av en arbetsterapeut i sitt närområdet. Det innebär att kostnaden betalas av Landstinget. För mer information gå in på hjälpmedelcentralenvgregion, klicka fram till bildstöd. 

 bild7bild1bild3bild6bild6